Wat is RET?
Ik benut de RET om u te leren om anders tegen dingen aan te kijken waardoor u zich anders gaat voelen en u anders gaat doen.

De rationeel-emotieve training is in de westerse wereld bekend geworden onder de afkorting: RET.
In het bedrijfsleven noemt men het ook wel rationele effectiviteits training.

Binnen de RET wordt de relatie gelegd tussen denken, voelen en doen, oftewel de drie G's: Gedachten, Gevoel en Gedrag.

/images/drie_g.jpg
Lees hier meer over hoe de RET werkt.
/images/albert_ellis.jpg
Albert Ellis 1913-2007
De RET is ontwikkeld door Albert Ellis, die de oprichter is van The Institute for REBT in New York. In 1993 heeft hij de B van behavioural toegevoegd om recht te doen aan het gedragsaspect. Sindsdien is de officiële afkorting: REBT.

Basisprincipe binnen de REBT is dat het niet de situatie op zich is die een bepaalde emotie en bepaald gedrag veroorzaakt, maar het is de manier waarop u over die situatie denkt, die bepaalt hoe u reageert.

Doel van de REBT is om - naar aanleiding van de problemen die u in brengt - uw manier van denken te analyseren, irreële gedachten op te sporen en u te helpen om door anders te leren denken, u anders te voelen en effectiever met situaties om te gaan.