Praktische informatie


Aanmelden
U kunt zich aanmelden op eigen initiatief, maar ook bijvoorbeeld na verwijzing van een huisarts, een bedrijfsarts of een (bedrijfs-) maatschappelijk werker. De begeleiding vindt plaats in de vorm van individuele sessies van ongeveer 60 minuten.

Kosten en vergoedingen
Indien de werkgever (een deel van) de kosten vergoedt en/of betrokken is bij de verwijzing wordt € 120,- per sessie in rekening gebracht.

Voor particulieren is het tarief € 95,- per sessie.

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten voor counselling vanuit de aanvullende verzekering.
www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars Ext

Studententarief op aanvraag
NB: Als counselor ben ik vrijgesteld van BTW.
Zakelijke gegevens
KvK nr 09203360
BTW nr NL1258.87.620.B01
AGB-zorgverlenerscode: 90049865
AGB-praktijkcode: 90058259
Verbonden aan
Ik ben verbonden aan het Instituut voor RET en ben partner van het CSR Centrum.
/images/logo-csr2.png

/images/logo-abc.pngIk ben als register-counsellor lid van de ABvC, de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling, lidcode 117987

/images/logo-rbcz.jpgIk ben opgenomen in het RBCZ/TCZ register, licentienummer 170835R.

/images/logo-lvpw.jpgIk ben als registertherapeut lid van de LVPW, de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden. lidcode 947

/images/logo-scag.jpgIk ben geregistreerd bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G.), het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg, inschrijfnummer: 14697
Links
www.ret-instituut.nl Ext
www.albertellisinstitute.org Ext
www.ret-training.nl Ext
www.csrcentrum.nl Ext
www.europeesinstituut.nl Ext
www.pimmulier.nl Ext