Missie & Visie


Mijn uitdaging zit vooral in het samen ontdekken wat u nodig heeft om uw eigen weg te gaan.

Ik ervaar het als een voorrecht als ik het vertrouwen krijg om een stukje met u mee te lopen (figuurlijk en soms ook letterlijk) en gaandeweg uit te zoeken: waar wilt u heen, wat zijn de obstakels en wat heeft u nodig.

Soms is het nodig de obstakels op te ruimen, soms werkt het om te laten zien dat u ook zijwegen kunt nemen. Ik vind het boeiend om te ontdekken wat iemand beweegt... Waarom doet u zoals u doet? Vaak is dit terug te voeren op de waarden waarmee u bent groot gebracht.

Ik haal veel voldoening uit mijn werk als ik zie dat mensen daadwerkelijk hun gedrag veranderen, regie nemen over hun eigen leven en soms grote stappen durven te nemen.
Visie
In hoeverre kan je veranderen?

Ik denk dat mensen voor wat betreft hun persoonlijkheidsfactoren weinig veranderbaar zijn. Je kunt wel leren om met deze factoren c.q. eigenschappen om te gaan.
Op het moment dat je inzicht hebt waarom je bepaald gedrag vertoont, kan je ook besluiten om dingen anders te gaan doen. Ik help u graag om bewust keuzes te maken.
Hierbij ga ik uit van de kracht en de mogelijkheden die u in zich heeft.
Passie
Mijn passie is bewegen, het liefst in de natuur. Ik houd van sportieve uitdagingen.
Ik heb geleerd wat er nodig is om zo'n uitdaging aan te kunnen. En dat is goed voor jezelf zorgen. Dit geldt niet alleen voor fysieke prestaties, maar geldt altijd als je optimaal wilt functioneren.

/images/tanzania.jpg
Op de top van de Kilimanjaro (5895 meter)