Werkwijze


/images/brug-arnhem.jpg
Verbinding
Een begeleidingstraject start altijd met een intake. Deze intake is bedoeld om wederzijds kennis te maken en uw vraag duidelijk te krijgen. Naar aanleiding van de intake kijken we samen wat er nodig is. U houdt steeds zelf de regie. Het woord coach komt van het Hongaarse woord kocsi (letterlijk: wagen uit Kocs), dat koets betekent. Een coach helpt u op een comfortabele manier van A naar B. Counselling gaat uit van hetzelfde principe, met dat verschil dat er bij counselling tevens wordt gekeken naar waar het probleem vanuit het verleden is ontstaan. Op deze wijze wordt er een verbinding gemaakt tussen de huidige probleemstelling en onbewuste achterliggende gedachtes en gedrag.

Binnen de RET worden de termen training en therapie wel door elkaar gebruikt. Over het algemeen wordt in het bedrijfsleven vooral de term training gebruikt, terwijl de term therapie wordt gebezigd als de problemen ernstiger (lijken te) zijn en meer storend voor het dagelijks functioneren. De RET kan ook heel goed toegepast worden in trajecten die over een langere periode zijn uitgesmeerd.

Methoden
Mijn benadering is praktisch en gericht op wat er speelt in het hier en nu. Ik maak veel gebruik van de RET en van de CSR-methode. CSR staat voor: Chronische Stress Reductie. De CSR-benadering is een fysiologische benadering van stress. Daarnaast gebruik ik ook andere methodieken, zoals motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, en principes vanuit de mindfulness.

Periode
Meestal kunnen we volstaan met een beperkte begeleidingsperiode van gemiddeld 5 tot 15 gesprekken van 60 minuten. Vaak is de frequentie in de beginperiode 1x per week, en wordt de frequentie later minder intens.

/images/brug-arnhem.jpg
Verbinding